I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
Karte
hledej
Sie befinden sich  | Home | Dienstleistungen | Legalisierung | Superlegalizace

Schnelle Nachfrage

Maximale Dateigröße: 50MB
Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Nachfrage auf Ihre E-mail.
Volle Nachfrage ABSENDEN
coti_de

Wie Sie uns finden

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Mo-Fr 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Legalisierung - Superlegalizace


|

Zajišťujeme superlegalizaci všech českých dokumentů, a to vč. soudně ověřeného překladu.

Superlegalizace (legalizace) veřejné listiny ověřuje pravost podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o  zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5. 10. 1961, která odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila /apostille/.

Superlegalizací se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky a diplomy.

Související právní předpisy:

  • zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  • Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24. duben 1963), publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb.
  • Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky (Londýn, 7. červen 1968), publikována sdělením č. 287/1998 Sb.
  • Úmluva o  zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. říjen 1961), publikována sdělením č. 45/1999 Sb.
  • dvoustranné smlouvy upravující osvobození od ověření
Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Falls Sie gerne Kreditkarten benutzen, werden Sie gewiss den Zugang zum Online-Zahlungsterminal zu schätzen wissen.
platební karty Payment terminal
Mo-Fr 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (Rezeption)
Kontaktieren Sie uns mit
Kontakt Formular
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.Stock)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz