I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | Poskytované služby | Soudní překlady | Přehled dokumentů | Dokumenty potřebné k uzavření manželství

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

28. 4. 2017Od 02.05.2017 probíhá VŘ na pozici "Junior referent/-ka" do oddělení Řízení zakázek. Bližší informace v sekretariátu společnosti.
28. 4. 2017Poskytujeme slevy pro studenty a seniory ve výši 5%. Sleva se vztahuje na všechny nabízené služby naší společnosti.
20. 2. 2017Od 21.02.2017 probíhá VŘ na pozici "Tester OS" do oddělení IT. Bližší informace v sekretariátu společnosti, e-mail: zamestnani@ilts.cz.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuI.L.T.S Praha
Kvalitní překlady a tlumočení
překlady s ověřením
vše v expresních termínech
pracujeme ve více, než 40 jazycích
Certifikováno dle ČSN EN ISO 9001:2009Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Přehled dokumentů - Dokumenty potřebné k uzavření manželství

 • Soudní překlad dokumentů potřebných k uzavření manželství pro vás vyhotovíme nejpozději do 3 dnů. Soudní překlady dodáváme rovněž v expresních termínech do 2, 4, 8, 12 nebo 24 hodin od přijetí zakázky.
 • Soudní překlad dokumentů potřebných k uzavření manželství jsme schopni zajistit z/do všech jazyků, v ČR oficiálně registrovaných.
 • Vyhotovený překlad si můžete vyzvednout osobně u nás v kanceláři nebo vám jej můžeme doručit poštou, e-mailem, kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám.
 • Pro zodpovězení dotazů ohledně kalkulace ceny konkrétní zakázky ve vámi požadované jazykové kombinaci, ohledně konkrétního termínu či pro získání jiných informací se můžete obrátit přímo na naše kontaktní místa, telefonicky, e-mailem či pomocí poptávkového formuláře.

            K vyplněnému a oběma snoubenci podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“ předloží:

Snoubenec – občan ČR:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP) 
 • výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP) 
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP) 
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený), případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý) 
 • rodný list společného dítěte (pokud snoubenci mají společné dítě) 
 • rodný list dítěte nevěsty (pokud otec dítěte není znám)

Snoubenec – cizinec:

 • doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince 
 • rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích 
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem) 
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v ČR, pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti) 
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno 
 • úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý), tento doklad není třeba v případě, že je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává Policie ČR-odd. cizinecké policie; tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku), tento doklad nepředkládá snoubenec- cizinec, který je občanem členského státu Evropské unie, anebo občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (ust. §57 zákona o matrikách).

Copyright © 2012-2017 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz