I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Všechno má své meze aneb O přeložitelnosti a nepřeložitelnosti

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Všechno má své meze aneb O přeložitelnosti a nepřeložitelnosti


Léta se vlekoucí diskusi o přeložitelnosti a nepřeložitelnosti, o možnostech překladatele a překladu, lze zjednodušeně charakterizovat asi takto: Zastánci teze nepřeložitelnosti tvrdí, že když se slovo v jednom jazyce nekryje se slovem v druhém jazyce, tím méně se mohou krýt kombinace slov, obrazy, pocity vyjadřované jazykem. Když neexistuje přímý vztah mezi prvky dvou systémů, musí docházet k rozporům, které jsou tím větší, čím větší počet prvků vstupuje do vzájemného spojení. Tento analytický přístup se dívá na informaci, na obsah sdělení, jako na výpověď sestavenou z určitého množství základních prvků. Převést výpověď do jiného jazyka pak znamená lineárně reprodukovat soubor prvků, z kterých se skládá.

Překladatelský optimismus, tedy přesvědčení o tom, že překlad je v zásadě možný, se zakládá na pojetí jazyka jako nositele informace o mimojazykové skutečnosti. Obsah jazykového výroku lze podle tohoto názoru poznat a ověřit. Proto je možné vyjádřit ho i jinou formou, resp. prostředky jiného jazyka. Nositelem informace je sdělení jako celek. Jazykové prostředky všech rovin – od fonologické až po syntaktickou a stylistickou – slouží k zakódování informace. Cílem překladu je reprodukovat nikoli jazykové prostředky, ale informaci, kterou vyjadřují, nikoli konstitutivní prvky, nýbrž funkci sdělení.

Kvalitativní posun v metodologii překladu znamenalo rozšíření pojmu překladatelovy jazykové kompetence na komunikační translační kompetenci. Věda o překladu překročila hranice pouhého analyzování výchozího a cílového textu a jejich porovnávání a začala se zabývat překladem jako komplexním jednáním zasazeným do komunikační situace. Významná úloha nyní připadla mezikulturnímu aspektu vztahu mezi autorem originálu a adresátem překladu. Překladatelova pravomoc i odpovědnost se zvýšily. Nestačí už, aby ovládal dva či více jazykových a komunikačních systémů, nýbrž musí mít ještě další specifické znalosti a schopnosti.

V této souvislosti je pro teorii a praxi překladu zajímavý a užitečný pojem principiální přeložitelnosti. Objevuje se ve filozofii jazyka už od osvícenství. Většina stoupenců principiální přeložitelnosti vztahuje platnost teze pouze na dílčí jazykovou oblast, na jazyk ve funkci denotativní, zobrazovací. Tak i Roman Jakobson[1] konstatuje, že každá kognitivní zkušenost a její klasifikace může být vyjádřena v každém existujícím jazyce. Axiomy vyjádřitelnosti a přeložitelnosti v kognitivní oblasti lze označit jako základní principy jazyka, jako „jazykovou univerzalitu“, z níž v teorii i praxi vyplývá, že denotativní ekvivalence lze dosáhnout různými metodami, za určitých okolností i jazykově neekonomickým způsobem, jakým je například opis. Z heterogenity fenoménu jazyka však vyplývají také konotativní hodnoty týkající se stylových rovin a dalších stylistických dimenzí jazyka. I ve sféře konotací je při překladu nutné hierarchizovat na úrovni textu jejich textovou, tedy také překladatelskou, relevantnost. Systémy konotativních hodnot jsou stylotvorné a v různých jazycích se od sebe navzájem liší. Z této skutečnosti vyplývá problematika přeložitelnosti stylistických kvalit, která staví před překladatele úkol realizovat na úrovni textu v cílovém jazyce stylistické možnosti fungující jako konotativní ekvivalenty. Rozhodování o nich závisí jednak na možnostech, které jsou v cílovém jazyce k dispozici, jednak na hierarchii ekvivalenčních požadavků, kterou si překladatel pro překlad daného textu stanovil. Analýza a zhodnocení této hierarchie a naplnění stanovených požadavků jsou úkolem kritika překladu.

(ifv)

[1] Linguistics and Poetics, in: Style in Language, vyd. Thomas Sebeok. Cambridge 1960

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz