I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Přemožitelé Babylonu aneb Překlad jako komunikační proces

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Přemožitelé Babylonu aneb Překlad jako komunikační proces


Překlad je dnes charakterizován většinou jako reprodukčně modifikační akt, přičemž modifikace představuje různé posuny vyvolané přechodem originálu do jiné komunikační situace. Podstatou je mezijazykový a mezikulturní převod, při němž není možné opomenout relevantní vnitrotextová a vnětextová hlediska. K tomu přistupují sociálněhistorická podmíněnost překladu a překladatelské konvence jako faktory proměňující se v závislosti na dobových a místních okolnostech. Přibližování se originálu nebo oddalování se od něj jsou dvě základní možnosti, s nimiž překladatel pracuje. Jediný správný, "absolutní", překlad neexistuje, různá řešení svědčí o existenci invariantní složky originálu a jsou výsledkem proměnlivosti překladatelských metod a požadavků příslušných epoch. V tomto smyslu je pak překlad chápán jako varianta v poměru k invariantu, tedy originálu.

Autor se textem obrací na příjemce příslušného jazyka svého kulturního společenství, originál tedy funguje v jeho komunikačních souvislostech. Výchozím textem se stává až v kontextu překladu, výjimkou jsou texty psané pro příjemce jiného jazykového společenství. To znamená, že text je přijímán na pozadí určitých norem tvořících horizont očekávání. Texty různých žánrů jsou různou měrou nastaveny na normy čtenářského očekávání. Ale tyto normy očekávání nejsou identické ani u všech příjemců jednoho jazyka, proto se porozumění významu a smyslu textu liší i v rámci jedné jazykové a kulturní komunity.

Pro situaci v překladatelském procesu je charakteristické, že se podmínky příjemců textu v cílovém jazyce liší od podmínek příjemců textu ve výchozím jazyce.

Překlad přichází nejen do odlišného jazykového kontextu, ale stojí i v jiném textovém univerzu než výchozí text, je recipován v jiné sociokulturní situaci. Z toho vyplývají odlišné obecné i individuální předpoklady rozumění textu a nutnost například explicitně uvést skutečnosti, které nemusí být ve výchozím textu přímo vyjádřeny, protože patří k samozřejmostem životní praxe v příslušném komunikačním kontextu. Asociace, které text ve výchozí kultuře vyvolává, se mohou v překladu ztratit, protože v cílové kultuře pro ně nejsou dány asociační předpoklady. Překladatel, který je příjemcem výchozího textu, proto musí být zároveň i příjemcem cílové kultury, aby mohl splnit svůj úkol, to jest sehrát roli zprostředkovatele mezi autorem originálu a čtenářem překladu. Funkční přístup k překladu má k dispozici metody a postupy, s jejichž pomocí lze vytvořit překlad na různých stupních adekvátnosti a rovinách ekvivalence.

(ifv)

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz