I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Nic není tak jednoduché… aneb Ještě jednou o ekvivalenci v překladu

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Nic není tak jednoduché… aneb Ještě jednou o ekvivalenci v překladu


Požadavek, že překlad má být ekvivalentní k originálu, je příliš nepřesný.

Norský translatolog Koller[1] vychází z teze, že pojmy ekvivalence, rovnocennost, nevypovídají ještě nic konkrétního o druhu vztahu mezi dvěma texty. Ten musí být teprve definován. Je určován až vymezením rámce a podmínek, to znamená, že ekvivalenční vztah mezi konkrétním výchozím a cílovým textem vzniká, jestliže cílový text splňuje stanovené podmínky týkající se obsahu, formy, funkce, stylu atd. Na tomto základě Koller prezentuje pět referenčních rámců:

1. Mimojazyková skutečnost zprostředkovaná v textu je prostor pro denotativní ekvivalenci neboli obsahový invariant. Tato perspektiva se soustřeďuje na lexikální stránku, neboť v ní musí být jazyky nejproduktivnější, aby dokázaly vyhovět proměnlivým nárokům komunikace.

2. Konotace zprostředkované v textu způsobem verbalizace, tzv. konotativní ekvivalence, je někdy nazývaná také stylistická ekvivalence. Vztahuje se na stylovou vrstvu, na sociolekt, geografický a historický rozměr, frekvenci jednotlivých jazykových prostředků a jejich užití, na jejich axiologický aspekt.

3. Textové a jazykové normy určují ekvivalenci textově normativní, ekvivalenční vztah v oblasti speciálních textových druhů, v nichž se výběr a použití jazykových prostředků v lexikální a syntaktické oblasti řídí stanovenými jazykovými normami.

4. Příjemce, čtenář, který je adresátem překladu a na něhož se překlad "vylaďuje", řídí ekvivalenci pragmatickou, setkáváme se i s označením komunikativní.

5. Formálně estetické, individuálně stylistické vlastnosti přítomné v textu jsou základem ekvivalenčního vztahu formální ekvivalence, v literárním překladu nazvaného termínem expresivní ekvivalence. Vytvoření formální ekvivalence v cílovém textu by tedy znamenalo analogii ztvárnění, o kterou by měl překladatel usilovat, přitom využít existujících možností v cílovém jazyce a případně vytvořit nové tvarové formy.

O tom, zda lze ekvivalenční vztahy vůbec vytvořit, se často a mnoho diskutuje. Proti sobě tu stojí axiom kulturní odlišnosti a axiom vyjádřitelnosti. Mezi nimi se rozprostírá pestrá paleta teorií a perspektiv usilujících o explicitní vyjádření mnohotvárnosti jazykových jevů při jejich transformaci z výchozího do cílového jazyka.

(ifv)

[1] Koller, Werner, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Heidelberg 1979

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz