I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Nic není tak jednoduché… aneb Ještě jednou o ekvivalenci v překladu

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
1. 3. 2018Expresní soudní překlady: standardní dokumenty vyhotovujeme do 2 hodin od okamžiku obdržení objednávky.
1. 3. 2018K vašim častým dotazům: výdej dokončených zakázek probíhá od 8:00 do 18:00 každý pracovní den (nepřetržitě).
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Nic není tak jednoduché… aneb Ještě jednou o ekvivalenci v překladu


Požadavek, že překlad má být ekvivalentní k originálu, je příliš nepřesný.

Norský translatolog Koller[1] vychází z teze, že pojmy ekvivalence, rovnocennost, nevypovídají ještě nic konkrétního o druhu vztahu mezi dvěma texty. Ten musí být teprve definován. Je určován až vymezením rámce a podmínek, to znamená, že ekvivalenční vztah mezi konkrétním výchozím a cílovým textem vzniká, jestliže cílový text splňuje stanovené podmínky týkající se obsahu, formy, funkce, stylu atd. Na tomto základě Koller prezentuje pět referenčních rámců:

1. Mimojazyková skutečnost zprostředkovaná v textu je prostor pro denotativní ekvivalenci neboli obsahový invariant. Tato perspektiva se soustřeďuje na lexikální stránku, neboť v ní musí být jazyky nejproduktivnější, aby dokázaly vyhovět proměnlivým nárokům komunikace.

2. Konotace zprostředkované v textu způsobem verbalizace, tzv. konotativní ekvivalence, je někdy nazývaná také stylistická ekvivalence. Vztahuje se na stylovou vrstvu, na sociolekt, geografický a historický rozměr, frekvenci jednotlivých jazykových prostředků a jejich užití, na jejich axiologický aspekt.

3. Textové a jazykové normy určují ekvivalenci textově normativní, ekvivalenční vztah v oblasti speciálních textových druhů, v nichž se výběr a použití jazykových prostředků v lexikální a syntaktické oblasti řídí stanovenými jazykovými normami.

4. Příjemce, čtenář, který je adresátem překladu a na něhož se překlad "vylaďuje", řídí ekvivalenci pragmatickou, setkáváme se i s označením komunikativní.

5. Formálně estetické, individuálně stylistické vlastnosti přítomné v textu jsou základem ekvivalenčního vztahu formální ekvivalence, v literárním překladu nazvaného termínem expresivní ekvivalence. Vytvoření formální ekvivalence v cílovém textu by tedy znamenalo analogii ztvárnění, o kterou by měl překladatel usilovat, přitom využít existujících možností v cílovém jazyce a případně vytvořit nové tvarové formy.

O tom, zda lze ekvivalenční vztahy vůbec vytvořit, se často a mnoho diskutuje. Proti sobě tu stojí axiom kulturní odlišnosti a axiom vyjádřitelnosti. Mezi nimi se rozprostírá pestrá paleta teorií a perspektiv usilujících o explicitní vyjádření mnohotvárnosti jazykových jevů při jejich transformaci z výchozího do cílového jazyka.

(ifv)

[1] Koller, Werner, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Heidelberg 1979

Copyright © 2012-2018 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz