I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Lidé jsou různí aneb O komunikaci v překladu

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Lidé jsou různí aneb O komunikaci v překladu


Problematika lidského dorozumívání se v poslední době začíná jevit v jiném světle. Zájem se přenáší z nástrojů dorozumívání na jiné složky a úrovně – na komunikační procesy. V prostoru vytvářeném slovy, v tzv. "světech ze slov", se konstruuje lidský svět a kultura, konstituují se všechny jejich pojmové a významové kategorie, např. předmětný svět, vědomí, poznání, kultura, historie. Vzniká i instituce duchovních světů. Teorie komunikace se pokouší odpovědět na otázku, jaké pragmatické předpoklady musí existovat, mají-li se uskutečňovat dorozumívací procesy. Komunikovat ovšem znamená sdílet nejen myšlenky, ale i dojmy, emoce, hodnotové orientace apod. Pro překlad je v této souvislosti důležitý hermeneutický pohled na problém, neboť ústřední kategorií hermeneutiky, vědy o interpretaci, je "rozumění" chápané jako proces.

Začlenění jazyka do životní formy určité kultury vytváří rámec, který ovlivňuje naše chápání mimojazykové skutečnosti. V závislosti na stupni zafixování a stanovení pravidel používání jazyka vznikají světové názory, které jsou více či méně závazné pro určité sociální skupiny (např. politické, náboženské, generační, sexistické).

Světonázorově relevantní jsou například frazeologismy, z nichž řada jich je ideologicky zbarvených. Z podobných fenoménů vyplývá skutečnost, že užívání jazyka větší či menší měrou vyjadřuje určitý světový názor či ideologii, aniž si to jeho uživatelé uvědomují.

Jako příklad uveďme světonázorovou relevantnost určitých aspektů normy a z toho vyplývající požadavky na kompetentnost překladatele.

1. Etnocentrické tendence normy jednotlivých jazyků. Četné lexémy, frazeologismy a metafory obsahují ve svém zafixovaném obsahu pozitivní nebo negativní konotace odrážející světový názor příslušných skupin.

2. Androcentrické tendence normy jednotlivých jazyků. Zabývá se jimi především feministická lingvistika. Např. označování povolání, funkcí (rada/radní x radová)

3. Antropocentrické tendence normy jednotlivých jazyků. Zkoumají se i z hlediska ekolingvistiky. Např. dvojice škůdci x užitečná zvířata jsou v různých kulturách rozdílně pojímány.

Z hlediska překladu tak nabývají vedle vnitrotextových instrukcí důležitosti také vnějazykové determinanty[1]. To jsou faktory, které spoluurčují jazykovou podobu výchozího i cílového textu. Podle K. Reißové patří k vnějazykovým determinantám užší situační zřetel, ten platí pouze pro dílčí textové pasáže a týká se například narážek, aluzí, intertextových segmentů, citoslovcí, nedopovězených náznaků atd. Překladatel musí být v takovém případě schopen hledat optimální ekvivalenty v cílovém jazyce.

Faktor času je podstatný zvláště v případě, že text je pevně spjat s jazykem určité epochy.

Faktor místa se projevuje především v oblasti reálií a zvláštností spjatých buď s kulturou výchozího jazyka, nebo s kulturou dějiště líčeného děje a událostí. Překladatel by se měl pokusit co nejvíce omezit komunikační ztrátu. K dispozici je například překlad kalkem, překlad s vnitřní vysvětlivkou, s poznámkou pod čarou apod.

Determinanta příjemce je důležitá, neboť adresát překladu se v mnoha ohledech liší od adresáta originálu.

Determinantou producenta jsou míněny informace o autorovi originálu, které jsou nějak relevantní pro formulování výchozího a tedy i cílového textu.

Determinanty afektivní implikace, které se projevují ve výchozím textu, by měly být patrné i v textu cílovém a úkolem překladatele je správně rozpoznat a interpretovat jazykové prostředky, kterými byly v originálu vyjádřeny například sarkasmus, ironie, pohrdání apod.

(ifv)

[1] Reiß, Katharina, Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik, München 1971

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz