I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Jiný kraj jiný mrav aneb Překlad jako mezikulturní transfer

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Jiný kraj jiný mrav aneb Překlad jako mezikulturní transfer


Široká nabídka modifikací funkční teorie překladu vychází z jednotné základny pojímající překlad jako jednání, které překračuje pouhou výměnu jazykového materiálu a zdůrazňuje jeho kulturní rozměr a kulturní kontextovost. Z tohoto pohledu je překládání bikulturním jevem, jehož předpokladem je obsáhlá znalost výchozí i cílové kultury, tedy mezikulturní komunikace, která se odehrává v rovině rozumění nejen významu, ale i smyslu textu.

Definice pojmu kultura by vydaly na samostatnou knihu úctyhodného rozsahu, omezím se tedy jen na parafrázi jedné za všechny, která je pro překladatelskou práci relevantní: Každá země a každý národ mají svou kulturu, sdílejí společné kulturní hodnoty ovlivněné rodinou, vzděláním, historií, legislativou, ekonomikou, geografií, náboženstvím, politickou situací, zvyklostmi. Kultura je souhrn znalostí, přesvědčení, zvyků, hodnot, a dalších vzorů chování, které sdílejí představitelé určité společnosti. Je to systém verbálních a neverbálních symbolů hodnot společných zástupcům určité společnosti. Kulturní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou jedním z hlavních problémů při překladu.

Z potřeby překonat, případně vědomě ponechat, v překladu větší či menší rozdíly mezi kulturami aktivizují překladatelé své teoretické i konkrétní znalosti výchozí i cílové kultury a na základě analýzy a interpretace výchozího textu a stanovení cíle, účelu (skoposu) cílového textu formulují strategii překladatelského procesu. V reflexích kultury je nezbytné uvědomit si celou šíři kulturní problematiky, teprve potom s ohledem na konkrétní text zvolit relevantní kulturní rysy a fenomény, promyslet metodu a překladatelské postupy, jakých bude v překladu použito. Nelze tedy otázky mezikulturního transferu zužovat například na jazykové konvence či konvence textových druhů, případně na znalost reálií v určité oblasti. To jsou pouze jednotlivé prvky kulturního pozadí textu, které sice můžeme účelově a na základě analýzy a interpretace originálu vybrat jako opěrné body fundované strategie překladu, ale jen s vědomím, že rovina kultury v textu je podstatně širší. Je třeba znát kulturní normy, normy jednání, specifické realizace mluvních aktů, standardní kulturní formy, aby bylo možné identifikovat a realizovat odchylky v konkrétním textu.

Překladatel pochopí význam a smysl originálu v souvislostech výchozí kultury a vloží ho do překladu začleněného do souvislostí cílové kultury. Přitom se řídí zakázkou od zadavatele. K etice překladatele však patří nevkládat do překladu smysl, který ve výchozím textu není, či dokonce jde proti smyslu původního sdělení.

Jinou oblast znalostí kultury musíme aktivovat při překladu reklam, jinou při překladu právních a obchodních smluv, formalizovaných textů jakými jsou například svatební či úmrtní oznámení, jinou při překladu například turistických prospektů a jídelních lístků, odlišnou zase při překladu publicistických textů, politických komentářů, esejů, a úplně jinou zase při překladu literárních textů, kde jsou potřeby velmi diferencované.

(ifv)

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz