I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Jako rovný s rovným aneb Adekvátnost a ekvivalence

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Jako rovný s rovným aneb Adekvátnost a ekvivalence


Pojmy adekvátnost a ekvivalence patří v translatologických teoriích už od minulého století k ústředním tématům, jež jsou neustále rozvíjena. Diskuse se však musí opírat o pojmy, které mají vymezený obsah. Následující text je míněn jako příspěvek k vytvoření takové terminologické platformy.

Adekvátnost znamená v podstatě přiměřenost. To je veličina, která nemůže existovat sama o sobě, nýbrž musí být ve vztahu k nějakému jednání či objektu. Vzhledem k tomu, že celý proces překládání je ovládán faktorem účelu, musí být jednotlivá rozhodnutí tomuto účelu přiměřená. Adekvátnost je tedy "relace mezi prostředkem a účelem a je proto orientovaná procesuálně"[1], znamená výběr jazykových znaků, který sleduje stanovený cíl s ohledem na účel překladu.

Ekvivalence, tedy rovnocennost, je vztah mezi dvěma produkty, výchozím textem a cílovým textem. Nutnost oddělovat oba pojmy je dána tím, že překlady mohou sloužit různým účelům – a dokonce i jiným účelům než výchozí text. Účel ovlivňuje volbu přiměřené stylové roviny, volbu lexikálních a dalších jazykových prostředků, obrací pozornost na jazykový makrokontext, vnitřní a vnější situační kontext a sociokulturní, historické zakotvení textu. Ekvivalenci lze na různých rovinách popsat a je možné posoudit i míru ekvivalence, jaké se překladateli podařilo dosáhnout. Základními vodítky jsou zde princip selekce, kterou překladatel provádí, když v rámci analýzy a interpretace výchozího textu vybírá prvky a fenomény, od nichž se má ekvivalenční vztah odvíjet, a princip hierarchizace, který se týká stanovení pořadí požadavků vztahujících se k ekvivalenci jednotlivých textových segmentů, jestliže v cílovém jazyce není možné zachovat ekvivalenci všech textových prvků[2]. Rozhodujícím kritériem je v takových případech funkce každého jednotlivého textového prvku a jeho příspěvek ke konstituování smyslu celého textu. Jako ekvivalentní lze v cílovém textu zhodnotit takové jazykové znaky, které jsou schopny čtenáři překladu poskytnout analogické poznávací a orientační signály pro recepci textu.

V podstatě ekvivalence vyplývá jednak ze vztahu jazykových znaků mezi sebou, dále ze vztahu mezi znakem a tím, co označuje, a nakonec ze vztahu mezi znakem a jeho uživateli. Je tedy možné označit ji jako sémiotickou kategorii[3], v níž jsou obsaženy aspekty syntaktické, sémantické a pragmatické, přičemž hierarchicky nejvýše stojí fenomén pragmatický.

Podle německého translatologa Breunera[4] lze většinu typů ekvivalence zařadit do jedné ze tří pojmových kategorií:

Požadavek ekvivalence intencí je orientovaný na autora textu. Jeho intence má být vůdčí linií překladu. V překladu je třeba dbát na to, aby komunikativní funkce výroku ve výchozím jazyce nebyla v cílovém jazyce reprodukována zkresleně, případně nesprávně. Avšak v konečném důsledku by ji mohl posoudit pouze autor originálu.

Požadavek ekvivalence účinku se orientuje na čtenáře. Základem zkoumání je text. Od překladu však není možné požadovat, aby měl na čtenáře cílové kultury identický účinek jako originál na čtenáře výchozí kultury. Spíše by měl čtenáři otevřít relevantní možnosti recepce.

Z jiných kořenů vyrůstá požadavek ekvivalence funkční. V konkrétních textech převládají vždy jen některé jazykové funkce a obecně se pak hovoří o textových funkcích. Tyto identifikované textové funkce by měly zůstat v překladu zachovány.

(ifv)

[1] Reiß, Katharina, Adequacy and Equivalence in Translation, in: The Bible Translator 3, 1983

[2] dtto

[3] van den Broeck, Raymond, "The Concept of Equivalence in Translation Theory: Some Critical Reflections", in: Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies, ed. J.S. Holmes et. al., Leuven 1978

[4] Breuner, Michael, Konzepte und Probleme der Übersetzungskritik literarischer Werke, Duisburg 1986

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz