I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | O překladech a přeložitelnosti | Jak roztít gordický uzel aneb O principiální přeložitelnosti

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Překlady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuPřeklady
právní a úřední dokumenty
odborné a naučné publikace 
reklamní a publicistické texty 
technické manuály, návody
... ve více než 40 jazycíchTlumočení
simultánní, konsekutivní, doprovodné na kongresech, sympóziích, při školeních a přednáškách na veletrzích, výstavách
... ve více než 40 jazycíchSoudní překlady
matriční dokumenty
právní a soudní listiny
výpisy z rejstříků a registrů
vysvědčení a diplomy
... ve více než 40 jazycíchSoudní tlumočení
matriční záležitosti
notářské a policejní úkony
soudní jednání, správní řízení
a další úkony
... ve více než 40 jazycíchLegalizace dokumentů
soudní a úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Ověřování překladů
razítkem soudního tlumočníka,
zajištění soudních a úředních ověření
notářských ověření, vidimací
a dalších souvisejících úkonů
... ve více než 40 jazycích

Jak roztít gordický uzel aneb O principiální přeložitelnosti


Teze principiální přeložitelnosti se nabízí jako nejvhodnější základna translačního procesu, neboť postulát nepřeložitelnosti by popíral možnost vzniku překladu, zatímco teze absolutní přeložitelnosti by zkreslila kritéria a v podstatě znemožnila tvorbu funkčně přiměřeného translátu i požadavek maximálně možné objektivity hodnocení překladu. Překladatel vycházející z přesvědčení o principiální přeložitelnosti každého – neliterárního i literárního – textu předpokládá, že cílový text je jako celek schopen vyhovět požadavku adekvátního překladu, i když určité části a segmenty výchozího textu, např. některá jednotlivá slova, slovní hříčky apod. zůstávají "nepřeložitelné". Na překladatelově rozhodnutí pak zůstává, jaký překladatelský postup zvolí a jak dokáže takové pasáže kompenzovat, aby zachoval vztah ekvivalence a adekvátnosti na úrovni výchozího a cílového textu.

K dosažení denotativní i konotativní ekvivalence, to znamená zároveň i k možné přeložitelnosti textů v obou těchto dimenzích, může překladateli dopomoci také metakomunikativní funkce jazyka. V překladech bývá aplikována v podobě komentujících překladatelských metod využívajících celého arzenálu různých prostředků, jako jsou poznámky pod čarou či na konci textu, předmluvy, doslovy a poznámky překladatele, vnitřní vysvětlivky, případně jiné způsoby explikace.

Na základě výchozího textu formuluje translatolog van den Broeck[1] dva tzv. zákony přeložitelnosti:

Stupeň přeložitelnosti závisí na objemu textového segmentu považovaného za překladovou jednotku. Celý text jako překladová jednotka je spíše přeložitelný než dílčí textové segmenty jako slovo, slovní spojení, nebo věta, které mohou být, pracuje-li se s nimi odděleně, nepřeložitelné. Je-li mezi výchozím a cílovým textem vztah pragmatické ekvivalence, neznamená to, že je tento vztah i mezi jejich dílčími prvky.

Obtížnost překládání je tím větší, čím komplexnější a početnější jsou informace dané v textu. Smysl a styl jsou integrální součástí textu a musí být v nezměněné podobě obsaženy i v překladu. Přeložitelnost zde dospívá ke svým hranicím, neboť je podstatně snazší převést každou informaci výchozího textu jednotlivě a téměř v úplnosti do textu cílového, než reprodukovat hustotu a komplexnost celého výchozího textu v překladu.

V této souvislosti je na místě připomenout pojem překladová jednotka a z nabídky řady definic se zmínit o té, která vymezení překladové jednotky nestaví pouze na výchozím jazyce, nýbrž bere v úvahu skutečnost, že cílový jazyk člení smyslové jednotky jinak[2]. Za překladovou jednotku je pak považován nejmenší segment výchozího textu, k němuž může být na základě ekvivalenčních vztahů přiřazen segment cílového textu tak, aby byly splněny podmínky invariantnosti na obsahové rovině. Proto je to veličina dynamická, variabilní a opět zde záleží na překladatelově kompetenci a jeho znalosti cílové kultury a jejích tradic.

(ifv)

[1] van den Broeck, Raymond, The Concept of Equivalence in Translation Theory: Some Critical Reflections, in: Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies, ed. J.S. Holmes et. al., Leuven 1978

[2] Kade, Otto, Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung, in: Beihefte zur Zeitschrift Fremdsprachen I, Leipzig 1968

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz